ჩვენი 2,000,000+ აუდიტორია მოუთმენლად ელის გაიცნოს & იყიდოს თქვენი ნაწარმი!

საქართველოს ეკონომიკის 10 წლიანი გამოწვევა (2007-2017)

თქვენს წინაშეა 26 პარამეტრი, რითაც ვადარებთ 2007 წლისა და 2017 წლის საქართველოს ეკონომიკებს (2018 წლის მონაცემები არ არის სრულად გამოქვეყნებული ჯერ). მონაცემთა მთავარი წყაროებია სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, სოციალური მომსახურების სააგენტო და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია.


1.ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში
2007 – 1.5916 (31 დეკემბერს)
2017 – 2.5922 (31 დეკემბერს)
წყარო

2. მთლიანი შიდა პროდუქტი საბაზრო ფასებში
2007 – 16,99 მილიარდი ლარი (10.67 მილიარდი USD 2007 წლის კურსით. 1 სულ მოსახლეზე 2,757 USD)
2017 – 37,84 მილიარდი ლარი (14,6 მილიარდი USD 2017 წლის კურსით. 1 სულ მოსახლეზე 3.914 USD)
წყარო

შედარებისათვის … ეს არის 36,83 % ზრდა 10 წელიწადში. შედარებისათვის ჩინეთის მშპ 2007 წლიდან 2017 წლამდე გაიზარდა 3,57 ტრილიონი USD-დან 12,24 ტრილიონ USD-მდე, 242,85 %-ით, ანუ თითქმის 3,5-ჯერ. წყარო 1. წყარო 2.

3. ეკონომიკური ზრდა
2007 – 12,6 %
2017 – 4,8 %
წყარო

4. საქართველოს საგადასახდელო ბალანსი. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი
2007 – 2,01 მილიარდი USD
2017 – 1,33 მილიარდი USD
წყარო

5. საქართველოს ბიუჯეტი
2007 – 5,10 მილიარდი ლარი
2017 – 11,48 მილიარდი ლარი
წყარო


6. კომერციული ბანკების კრებსითი აქტივები და პასივები
2007 – 7,21 მილიარდი ლარი (დეკემბერი)
2017 – 34,59 მილიარდი ლარი (დეკემბერი)
წყარო

7. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების აქტივები და პასივები
2007 – 0,07 მილიარდი ლარი (IV კვარტალი)
2017 – 1,52 მილიარდი ლარი (IV კვარტალი)
წყარო

8. დეპოზიტები / წლიური საპროცენტი განაკვეთები
2007 – 1,36 მილიარდი ლარი / 9,9 % (1 დეკემბერის მდგომარეობით)
2017 – 6,71 მილიარდი ლარი / 7,7 % (1 დეკემბერის მდგომარეობით)
წყარო

9. ეროვნულ ეკონომიკაზე გაცემული სესხები
2007 – 4,25 მილიარდი ლარი (1 დეკემბრის მდგომარეობით)
2017 – 21,6 მილიარდი ლარი (1 დეკემბრის მდგომარეობით)
წყარო

10. საბაზრო საპროცენტო განაკვეთები სესხებზე
2007 (დეკემბერი) – 19,6 % (ლარში) / 18,7 % (უცხოური ვალუტით)
2017 (დეკემბერი) – 16,8 % (ლარში) / 7,9 % (უცხოური ვალუტით)
წყარო


11. ექსპორტი
2007 – 1,23 მილიარდი USD
2017 – 2,74 მილიარდი USD
წყარო

12. იმპორტი
2007 – 5,12 მილიარდი USD
2017 – 7,94 მილიარდი USD
წყარო

13. სავაჭრო დეფიციტი
2007 – 3,89 მილიარდი USD
2017 – 5,20 მილიარდი USD
წყარო

14. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
2007 – 1,75 მილიარდი USD
2017 – 1,89 მილიარდი USD
წყარო


15. გადმორიცხვები საქართველოში
2007 – 866 მილიონი USD
2017 – 1,379 მილიონი USD
წყარო

16. გადარიცხვები საქართველოდან
2007 – 110 მილიონი USD
2017 – 209 მილიონი USD
წყარო


17. მოსახლეობის საერთო რაოდენობა
2007 – 3,87 მილიონი
2017 – 3,73 მილიონი
წყარო

18. დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა
2007 – 1 577 000 ადამიანი
2017 – 1 706 000 ადამიანი
წყარო

19. პენსია
2007 – 70 ლარი (43,98 USD 2007 წლის კურსით)
2017 – 180 ლარი (69,44 USD 2017 წლის კურსით)
წყარო

20. საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი
2007 – 368.1 ლარი (231,28 USD 2007 წლის კურსით)
2017 – 999.1 ლარი (385,43 USD 2017 წლის კურსით)
წყარო

21. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა
2007 – 361 209 ადამიანი
2017 – 708 165 ადამიანი
წყარო

22. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება
2007 – 381.6 ლარი (239,76 USD 2007 წლის კურსით)
2017 – 1019.7 ლარი (393,37 USD 2017 წლის კურსით)
წყარო


23. ბრუნვა ბიზნეს სექტორში
2007 – 17,5 მილიარდი ლარი
2017 – 71,7 მილიარდი ლარი
წყარო

24. ბიზნეს სექტორში შექმნილი დამატებული ღირებულება
2007 – 4,54 მილიარდი ლარი
2017 – 19,04 მილიარდი ლარი
წყარო


25. საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა (მათ შორის ტურისტი)
2007 – 1 051 749 (n/a)
2017 – 7 556 337 (4 069 354)
წყარო

26. შემოსავალი ტურიზმიდან
2007 – 383 მილიონი USD
2017 – 2,75 მილიარდი USD
წყარო 1. წყარო 2.