ჩვენი 2,000,000+ აუდიტორია მოუთმენლად ელის გაიცნოს & იყიდოს თქვენი ნაწარმი!
ქართველი კაცის ხასიათი

ქართველი კაცის ხასიათი

“აი ქართველი კაცის ხასიათი. ან უსაფუძვლო იმედი, ან უკიდურესი სასოწარკვეთა”

დავით სარაჯიშვილი, 1848-1911

 

ჩვენს მექსიერებაში შემონახულ ისტორიას თუ გავიხსენებთ მე მგონი უსაფუძვლო იმედების და უკიდურესი სასოწარკვეთის მაგალითების ბლომად გახსენება შეიძლება ბოლო 25 წლის განმავლობაში. როგორც ჩანს დავით სარაჯიშვილმა მშვენივრად იცოდა ქართველი კაცის ხასიათი.