ალპური თაფლი „ალპიდა“ კოოპერატივი „კოდი“-საგან

კოოპერატივი “კოდი” 2016 წლის მარტში ქ. ახალციხეში 5 თანამოაზრე მეფუტკრის ინიციატივით დაფუძნდა. კოოპერატივში გაწევრიანებულია 11 წევრიდან 4 ქალია. საფუტკრეში 420 სკაა და წელიწადში 7-10 ტონა თაფლი იწარმოება. კოოპერატივს ახალციხეში აქვს სანიმუშო პრაქტიკის მქონე მაღალტექნოლოგიური მეფუტკრეობის მცირე საწარმო, რომელიც თავის თავში მოიცავს თაფლის და მეფუტკრეობის პროდუქტების წარმოებას, გადამუშავებას, დაფასოებას და ფუტკრის დედების ხელოვნურ განაყოფიერებას. სამომავლოდ იგეგმება … Continue reading ალპური თაფლი „ალპიდა“ კოოპერატივი „კოდი“-საგან