პარტიების საარჩევნო პროგრამების კრიტიკული ანალიზი

ეს ვიდეო აგვისტოს შუაგულში ჩაიწერა … მაინც დავდე … საინტერესი ანალიზია … პროექტი GARB-ის მიერ ხორციელდება …