ჩვენ ვყიდულობთ საქართველოში წარმოებულ ხარისხიან პროდუქციას. რატომ? 1) გადახდილი ფულით ხელფასს ვუხდით საქართველოს მოქალაქეს, 2) ვავითარებთ ადგილობრივ წარმოებას და 3) ვაძლიერებთ საქართველოს!

ბიზნესის მართვის ავტომატიზირებული სისტემა ”APEX”

ბელიაშვილის 8, თბილისი, საქართველო
+ 995 32 20 55 05
office@apex.ge
http://apex.ge
FB / აპექსი

შპს აპექსი 2004 წლიდან საშუალო და დიდ კომპანიებს სთავაზობს აღრიცხვის, ანალიზისა და ბიზნეს-პროცესების მართვის ავტომატიზირებული სისტემა ”APEX”-ს. სისტემა ერთიანი მონაცემთა ბაზის საშუალებით ახორციელებს საწარმოო და სავაჭრო პროცესების, სასაწყობო მეურნეობისა და საბუღალტრო-ოპერაციების აღრიცხვასა და საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესების სრულ ავტომატიზაციას.

კომპანიის მთავარი პროგრამული პროდუქტია აღრიცხვის, ანალიზისა და ბიზნეს-პროცესების მართვის ავტომატიზირებული სისტემა ”APEX”.

სისტემის ძირითადი მოდულების ჩამონათვალი:
• აღრიცხვა-ანგარიშგების მოდული (ბუღალტერია);
• სასაწყობე ოპერაციების წარმოების მოდული (საწყობი);
• საბითუმო ვაჭრობის მოდული (საბითუმო ვაჭრობის ტერმინალი);
• საცალო ვაჭრობის ობიექტებში სავაჭრო ოპერაციების მოდული (საცალო ვაჭრობის ტერმინალი);
• დებიტორებთან ანგარიშსწორების დეტალიზაციის მოდული;
• კრედიტორებთან ანგარიშსწორების დეტალიზაციის მოდული;
• მზა პროდუქციის წარმოების მოდული (წარმოება);
• მარკეტინგული აქციების მართვის მოდული (მარკეტინგი);
• კორპორატიული ფასდაკლების ბარათების მართვის მოდული;
• საქონლის ფასების მართვის ცენტრალიზებული მოდული;
• ფასდაკლებების მართვის ცენტრალიზებული მოდული;
• მზა პროდუქციის რეცეპტებისა და შემადგენელი კომპონენტების მართვის მოდული;
• სასაქონლო მარაგების ოპტიმიზაციისა და ვადიანობის კონტროლის მოდული;
• კლიენტების ხელშეკრულებების აღრიცხვისა და კონტროლის მოდული;
• პერსონალისა და ხელფასის აღრიცხვის მოდული;
• ელექტრონული კომერციის მოდული;
• RS.GE – შემოსავლების სამსახურის სერვისებთან ინტეგრაციის მოდული;
• ბანკთან ინტეგრაციის მოდული;
• ფიქსირებული აქტივების მართვის და აღრიცხვის მოდული;
• დისტრიბუცის (PreSale & VanSale) მართვის მოდული;
• რესტორნის მართვის მოდული;
• ანალიზის, რეპორტინგისა და ანგარიშგების ბაზური მოდული;

კომპანია მომსახურებას უწევს არსებული კლიენტებს, რომლებიც APEX-ის პროგრამული პროდუქტებით სარგებლობენ. მომსახურება მოიცავს შემდეგ პუნქტებს:
• დანერგილი სისტემის ტექნიკური მხარდაჭერა;
• კონსულტაცია საფინანსო და სააღრიცხვო საკითხებში;
• ტექნიკური საშუალებების მომსახურეობა;
• ტრეინინგები პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით;

საქართველოში მოქმედი მსხვილი და საშუალო კომპანიების მოკლე ჩამონათვალი რომლებიც იყენებენ “აპექსი”-ს ბიზნეს გადაწყვეტილებებს: სს „ვისოლ პერტოლიუმ ჯორჯია“, სს „ნიკორა“, სს „თი-ბი-სი ბანკი“ სს „საქკაბელი“,, ჰიპერმარკეტი „გუდვილი“, შპს „თბილისის მიკროავტობუსი“, შპს „დემასი”, შპს „მადაგონი“, შპს „ლოიდლი“, შპს „დაგი“, შპს „კამპა“, შპს “ასკანელი ძმები”, შპს “თბილცემენტ გროუპ”, შპს „ელიზი ჯგუფი“, შპს „ჯეომილ“, ჰიპერმარკეტი „აგროჰაბი“, ჰიპერმარკეტი „ბრიკორამა“, სუპერმარკეტების ქსელი “ზღაპარი”, შპს “იბერკომპანი პეტროლიუმ”,რესტორანი “კახელები ბელიაშვილზე”.