მოძრაობა KAR.GE გირჩევთ: იყიდეთ მხოლოდ საქართველოში წარმოებული ხარისხიანი ნაწარმი! ყიდულობ ქართულს? გადახდილი ფულით ხელფასს უხდი საქართველოს მოქალაქეს, ავითარებ ქართულ ბიზნესს და აძლიერებ საქართველოს!
Breaking News
მთავარი > kar.ge რესურსები
რებრენდინგი

kar.ge რესურსები

გთხოვთ თუ რამ სასარგებლო რესურსები [ბროშურა/გზამკვლევი/სახელმძღვანელო/პროექტი] მოგეპოვებათ kar.ge-ს სტუმრებისთვის რომ საინტერესო და აქტუალური იყოს გამოგვიგზავნეთ, გადავხედავთ და განვათავსებთ.

 

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების გზამკვლევი [EN]

DCTFA-ის მოთხოვნები ლაბორატორიებისათვის – გზამკვლევი [GE]

DCFTA-ის მოთხოვნები პირველადი წარმოებისთვის – გზამკვლევი [GE]

DCFTA-ის მოთხოვნები სურსათის მწარმოებლებისთვის – გზამკვლევი [GE]

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სოფლის მეურნეობების შედარებითი ანალიზი [EN]

ბიზნესის წარმოება საქართველოში [GE]

როგორ დაიწყო ბიზნესი – გზამკვლევი [GE]