მოძრაობა KAR.GE გირჩევთ: იყიდეთ მხოლოდ საქართველოში წარმოებული ხარისხიანი ნაწარმი! ყიდულობ ქართულს? გადახდილი ფულით ხელფასს უხდი საქართველოს მოქალაქეს, ავითარებ ქართულ ბიზნესს და აძლიერებ საქართველოს!
Breaking News
მთავარი > ხარისხის ლაბორატორია, შპს

ხარისხის ლაბორატორია, შპს

წერეთლის 95, თბილისი, საქართველო
+ 995 599 315 515
info@qlab.ge
http://qlab.ge

შპს “ხარისხის ლაბორატორია – Quality Lab LLC“ დაარსდა 2013 წლის ივლისში. ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტების აპარატურით და დაკომპლექტებულია შესაბამისი განათლებისა და კვალიფიკაციის მქონე პერსონალით. ხარისხის ლაბორატორია Quality Lab განლაგებულია თბილისის ცენტრალურ უბანში წერეთლის გამზირზე, რაც საკმაოდ აიოლებს და კომფორტულს ხდის კლიენტებისათვის მომსახურების მიწოდებას.

ლაბორატორიაში 3 დეპარტამენტია: ქიმიური კვლევების, მიკრობიოლოგიის და ბიოგენეტიკის ლაბორატორიები. დამონტაჟებულია უახლესი ვენტილირების სისტემა, ასევე მოწყობილია სტერილური სივრცე (ე.წ. პრებოქსი და ბოქსი) ბაქტერიოციდული ნათურით. სტერილიზაცია ხდება თანამედროვე ავტოკლავებში. ლაბორატორიაში დამონტაჟებულია კლიმატ-კონტროლის სისტემა, გამწოვი და საშრობი კარადები, გათვალისწინებულია მუდმივი ელ. ენერგიის, ცივი და ცხელი წყლის უწყვეტ რეჟიმში მიწოდება.

ლაბორატორიის ძირითადი მიმართულებაა საკვები პროდუქტების, ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელების სანიტარული და უვნებლობის პარამეტრების გამოცდა სტანდარტული მეთოდების შესაბამისად, ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების კვლევა და გენმოდიფიცირებული პროდუქტების ტესტირება.

ლაბორატორიის პერსონალი უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტებისაგანაა დაკომპლექტებული, რომელებიც მუდმივად იმაღლებენ პროფესიულ უნარჩვევებს და ეცნობიან თანამედროვე საერთაშორისო ინოვაციებსა და სტანდარტებს.

ხარისხის ლაბორატორიამ ჰოლანდიური კომპანია “Quadra Consulting”-სგან სულ ახლახან მოიპოვა ფედერალური აკრედიტაცია ISO/IEC 17025:2010 სტანდარტით

ლაბორატორიის ტექნიკური საშუალებების და სპეციალისტების კომპეტენციის დონის გათვალისწინებით, გერმანიის მეტროლოგიის ეროვნულმა ინსტიტუტმა – PTB – The National Metrology Institute of Germany (http://www.ptb.de/) გადაწყვიტა შპს „ხარისხის ლაბორატორია – LLC Quality Lab”-ის მიმდინარე საერთაშორისო აკრედიტაციის პროცესის ფინანსური მხარდაჭერა. შედეგად შპს „ხარისხის ლაბორატორია – LLC Quality Lab” -მა საერთაშორისო აკრედიტაცია გაიარა ISO 17 025-ის მიხედვით, რაც საერთაშორისოდ აღიარებულს ხდის ყველა იმ გამოკვლევის შედეგს, რომელსაც ლაბორატორია ჩაატარებს.

ლაბორატორიაში დანერგილია ISO 9001:2008 მოთხოვნის შესაბამისი ხარისხის მართვის სისტემა.

შპს „ხარისხის ლაბორატორია – LLC Quality Lab” მუდმივად იღებს მონაწილეობას ე.წ PT (პროფესიული კომპეტენციის ტესტირება) ისეთ აღიარებულ საერთაშორისო ტესტ-ორგანოსთან როგორიცაა FAPAS-ი (http://fapas.com/), სადაც ბოლო ტესტირებისას ლაბორატორიამ 30 ევროპულ ლაბორატორიას შორის საუკეთესო შედეგები მიიღო უცნობი კონცენტრაციის მასალის ტესტირებისას როგორც გმო თვისობრივ, ასევე რაოდენობითი მაჩვენებლებით.

შპს „ხარისხის ლაბორატორია – LLC Quality Lab” მჭიდროდ თანამშრომლობს ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, როგორც სამეცნიერო დარგში ასევე კომპეტენტური კადრების მომზადების მხრივ.

ლაბორატორიაში დანერგილია 1200-ზე მეტი კვლევის მეთოდი.