მოძრაობა KAR.GE გირჩევთ: იყიდეთ მხოლოდ საქართველოში წარმოებული ხარისხიანი ნაწარმი! ყიდულობ ქართულს? გადახდილი ფულით ხელფასს უხდი საქართველოს მოქალაქეს, ავითარებ ქართულ ბიზნესს და აძლიერებ საქართველოს!
Breaking News
მთავარი > ელექსირი

ელექსირი

ბოჭორმის 8, თბილისი, საქართველო
(+995) 32 2 033 233
sales@elixir.ge, contact@elixir.ge
www.elixir.ge
FB / ელექსირი

შეკვეთა შეგიძლიათ აქვე. დააწკაპუნეთ ...

შეკვეთა შეგიძლიათ აქვე. დააწკაპუნეთ ...

სახელი & გვარი & ორგანიზაცია

ელ. ფოსტა

მობილური

გთხოვთ აღწერეთ რისი შეკვეთა გნებავთ, რამდენის და როდისთვის?

დიდი მადლობა შეკვეთის ფორმით სარგებლობისათვის.

შპს “ინო-ლაბი” დაფუძნდა 2017 წლის დეკემბერში და წარმოადგენს TS ჰოლდინგის შვილობილ კომპანიას. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ევროპული ტექნოლოგიით წარმოებული “წყალი სიცოცხლისთვის – ელექსირი”-ს ჩამოსხმა. ამ ეტაპზე სოფლის მეურნებაში ბიო მეურნეობებში გამოსაყენებლად იწარმოება 9 პროდუქტი: ელექსირი ვაზისთვის, მსხვილფეხა საქონლისთვის, თევზისთვის, ხეხილისთვის, მარცვლეული კულტურებისთვის, კარტოფილისთვის, სასათბურე კულტურებისთვის, მეღორეობისთვის და მეფრინველეობისთვის. პროდუქტს მინიჭებული აქვს InfoXgen სერტიფიკატი, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიცენზიაა ევროპაში ბიო პროდუქტების წარმოების დარგში.

“ელექსირი” ქართული ბრენდია. სახელწოდება “ელექსირი”-ს შერჩევა განაპირობა თავად პროდუქტის თვისებებმა. “ელექსირი” არის ძლიერი ანტიმიკრობული საშუალება და ხელს უშლის სხვადასხვა სოკოვანი, ბაქტერიული თუ ვირუსული დაავადებების წარმოქმნასა და განვითარებას, ამასთანავე, ხელს უწყობს ნაყოფიერების და მოსავლიანობის გაზრდას, წარმოქმნის დამცავ საფარს მცენარეზე. კონცენტრატის გამოყენების შედეგად, მომხმარებელი იღებს ეკოლოგიურად სუფთა, ნატურალურ, ბიო პროდუქტს. “ელექსირი” არის ნამდვილი “წყალი სიცოცხლისათვის”.

კომპანიია მიზანია:
– აწარმოოს ხარისხიანი, ხელმისაწვდომი, სანდო, უსაფრთხო ქართული პროდუქცია ბიო პროდუქტების მისაღებად;
– ხელი შეუწყოს სხვადასხვა დარგებში სიახლეების დანერგვას და განვითარებას, როგორებიცაა: სოფლის მეურნეობა, ჯანდაცვა, მრეწველობა და სხვა;
– პოპულარიზაცია გაუწიოს ელექტროაქტივირებული წყლის დანერგვას და გამოყენებას;